fbpx
สมุนไพรผักเชียงดา 🌱 สรรพคุณที่ไม่ธรรมดาของคนน้ำตาลสูง

อินเดียใช้มานานกว่า 2000 ปี  และ ญี่ปุ่นจดสิทธิบัตร ชาเชียงดาลดน้ำตาล

อ่าน 3 นาที หลีกหนีค่าน้ำตาลสูงตลอดไป

         ผักเชียงดา เป็นผักพื้นบ้านทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันอยู่ในโครงการ “อนุรักษ์พันธุกรรมพืช” ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มีชื่อเรียกต่างกันในแต่ละภูมิภาค เช่น ผักเจียงดา จินดา ผักเซ็ง ม้วนไก่ เครือจันปา เป็นต้น ภาคเหนือนิยมนำมาทานสดเคียงกับน้ำพริก ผัด หรือแกง เป็นผักที่มีรสชาติขมและหวานกำลังดี

         ผักเชียงดา เป็นที่รู้จักดีในต่างประเทศ ในชื่อว่า Gymnema หรือ Gurma ในภาษาฮินดิที่เป็นว่านักฆ่าเบาหวาน (diabetes killer) เป็นสมุนไพรท้องถิ่นของประเทศอินเดียตอน รวมถึงประเทศศรีลังกา ใช้เป็นสมุนไพรรักษา โรคเบาหวานและโรคอ้วน มานานกว่า 2000 ปี ด้วยเหตุนี้เองผักเชียงดาจึงมีงานวิจัยมากมายในต่างประเทศ แม้กระทั่งญี่ปุ่นเองที่ได้นำผักเชียงดาไปจดสิทธิบัตร ชาเบาหวาน

      ผลงานวิจัยทางเภสัชวิทยา พบว่า ผักเชียงดามีฤทธิ์ ลดระดับน้ำตาลในเลือด โดยการทดสอบให้ผู้ที่มีสุขภาพดีทดลองดื่มชาผักเชียงดาภายใน 15 นาทีหลังจากได้รับสารละลายกลูโคส (น้ำตาล) พบว่า ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงจากตอนที่ยังไม่ได้ดื่มชาผักเชียงดา

สรรพคุณสมุนไพรผักเชียงดา

🌱 ผลงานวิจัยทางเภสัชวิทยาพบว่าผักเชียงดามีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือด

🌱 ฟื้นฟูเซลล์ตับและตับอ่อน ให้ผลิตอินซูลินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

🌱 ป้องกันการดูดซึมน้ำตาลของเซลล์ ใบผักเชียงดาประกอบด้วยโมเลกุลไกลโคไซด์ที่มีชื่อเรียกว่า “จิมนิมิก แอซิด” ที่ไปขัดขวางตัวรับน้ำตาลบนลิ้น นอกจากนี้ “จิมนิมิก แอซิด” มีโครงสร้างคล้ายน้ำตาลกลูโคส จะเข้าไปจับกับตัวรับที่ลำไส้แทนโมเลกุลของน้ำตาลกลูโคส และช่วยสกัดกั้นน้ำตาลตัวจริงเข้าสู่ร่างกายได้

🌱 ประเทศญี่ปุ่นนำผักพื้นบ้านชนิดนี้ของเราไปจดสิทธิบัตรในการผลิตชาผักเชียงดาเพื่อใช้ดื่มบำรุงสุขภาพและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน

🌱 ฟื้นฟูเบต้าเซลล์ในตับอ่อน

🌱 บำรุงตับอ่อน ไม่ให้เสื่อมหรืออักเสบ

การฟื้นฟูตับอ่อน ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของโรคเบาหวานเลยก็ว่าได้

งานวิจัยผักเชียงดา

     เมื่อทดลองวางใบผักเชียงดาลงบนลิ้นจะทำให้การรับรู้ถึงความหวานจากน้ำตาลลดลงจากเดิมเป็นเวลานานกว่าสองชั่วโมง สาเหตุมาจากในใบผักเชียงดาประกอบด้วยโมเลกุลไกลโคไซด์ที่มีชื่อเรียกว่า “จิมนิมิก แอซิด” ที่ไปขัดขวางตัวรับน้ำตาลบนลิ้น   นอกจากนั้นยังพบว่าทำงานได้ดีร่วมกับยาลดการดูดซึมอาหาร Acarbose ช่วยลดการเคลื่อนย้ายโมเลกุลน้ำตาลมอลโทสในลำไส้

      ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับสารสเตียรอยด์ชนิดคอร์ติโคจะมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นและควบคุมไม่ได้ อันเนื่องมาจากสารสเตียรอยด์ดังกล่าวไปกระตุ้นการสร้างกลูโคสในกระแสเลือด  อย่างไรก็ดีผลงานวิจัยชี้ว่าสารสกัดของใบผักเชียงดาส่งผลให้มีการปรับปรุงภาวะระดับน้ำตาลในเลือด โดยไปยับยั้งฮอร์โมนที่กระตุ้นการสร้างโมเลกุลกลูโคสในตับ จึงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง และยังระบุว่าผักเชียงดาจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากทำงานร่วมกับรากของพืชพื้นเมืองของอินเดียที่ชื่อ Inula racemosa

       เพื่อเป็นการสนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับการปรับลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานประเภทที่สอง จึงให้สารสกัดจากใบผักเชียงดาแก่ผู้ป่วยอาสาสมัครอย่างต่อเนื่อง 18-20 เดือนร่วมกับยาปฏิชีวนะ พบว่าระดับน้ำตาลกลูโคสและฮีโมโกลบินและพลาสม่าโปรตีนที่จับกับกลูโคส (glycosylated haemoglobin and glycosylated plasma proteins) ในผู้ป่วยลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และยังสามารถลดระดับยาปฏิชีวนะที่ให้ผู้ป่วยลงได้อีกด้วย ทั้งนี้ผู้ป่วย 5 ใน 22 คน สามารถหยุดทานยาปฏิชีวนะได้และคงระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยสารสกัดจากใบผักเชียงดา   

        นักวิจัยประจำมหาวิทยาลัย Nippon Veterinary and Animal Science ของประเทศญี่ปุ่นได้ใช้เทคโนโลยีจำลองสูตรโครงสร้างของสารออกฤทธิ์ตามธรรมชาติในใบผักเชียงดา และทดลองใช้สารดังกล่าวกับสัตว์ทดลอง พบว่าสามารถลดปริมาณน้ำตาลในกระแสเลือดลงได้ ในท้ายที่สุดประเทศญี่ปุ่นนำผักพื้นบ้านชนิดนี้ของเราไปจดสิทธิบัตรในการผลิตชาผักเชียงดาเพื่อใช้ดื่มบำรุงสุขภาพและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน

       ผลการวิจัยบ่งชี้ว่าสารสกัดจากใบผักเชียงดากระตุ้นปริมาณแคลเซียมในเซลล์และการหลั่งอินซูลินในเบต้าเซลล์ของมนุษย์ ทั้งยังเป็นตัวกลางในการกระตุ้นการหลั่งสารอินซูลินสำหรับโรคเบาหวานประเภทที่สอง งานวิจัยอีกชิ้นตั้งข้อสังเกตว่าอาจเกิดจากการสร้างเบต้าเซลล์ขึ้นมาใหม่ในตับอ่อน เนื่องจากการทดลองให้สารพิษทำลายเบต้าเซลล์ในสัตว์ทดลองและพบว่าสัตว์ที่ได้รับผักเชียงดามีระดับน้ำตาลในเลือดและระดับอินซูลินกลับมาเป็นปกติ นอกจากนี้ยังมีจำนวนเบต้าเซลล์เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย จึงมีความน่าเชื่อมั่นที่ว่าสารออกฤทธิ์ในผักเชียงดามีประสิทธิภาพช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานทั้งประเภทที่หนึ่งและสอง

       เมื่อผลการทดลองมากมายเกี่ยวกับการปรับลดระดับน้ำตาลด้วยสารออกฤทธิ์ในใบผักเชียงดาเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายแล้ว จึงมีการทดลองประสิทธิภาพของกรดจิมนิมิกกับกรดไขมันโอเลอิกได้ผลว่าได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจเช่นกัน ผักเชียงดาช่วยยับยั้งการดูดซึมของน้ำตาลทำให้น้ำตาลส่วนเกินไม่เปลี่ยนเป็นไขมันสะสมในร่างกาย จึงมีผู้ควบคุมน้ำหนักหลายท่านบริโภคผักเชียงดาแปรรูปอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนักและสุขภาพที่ดี

   ใบผักเชียงดาให้สารเบต้าแคโรทีนในปริมาณที่สูงมาก ซึ่งสารดังกล่าวช่วยบำรุงสายตา ควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติ เป็นสารต้านปฏิกิริยา

  ออกซิเดชั่น กำจัดอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็งตับ มะเร็งในกระเพาะอาหาร โรคเส้นเลือดหัวใจอุดตัน

  การศึกษาเภสัชวิทยาระบุว่าสารซาโปนินที่พบในใบผักเชียงดานอกจากจะมีฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมและลดระดับน้ำตาลในลำไส้แล้วยังสามารถป้องกันการทำลายดีเอ็นเอในเซลล์เลือดขาวมนุษย์ชนิด lymphoblastoids ได้อีกด้วย

  กลุ่มสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์ผลิตและจัดจำหน่ายชาผักเชียงดาเชียงดาแคปซูลที่ผลิตในสถานที่ผลิตอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย ได้รับการรับรองมาตรฐานอย. ฮาลาล GMP และออร์แกนิคสำหรับการแปรรูปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

  1. รพงษ์ เบศรภิญโญวงศ์, ผักเชียงดา, พฤษภาคม 2556, http://www.chulapedia.chula.ac.th/index.php/ผักเชียงดา

  2. Gurma, http://www.flowersofindia.net/catalog/slides/Gurmar.html

  3. Differential Gurmarin Suppression of Sweet Taste Responses in Rat Solitary Nucleus Neurons, เมษายน 2546, http://jn.physiology.org/content/90/2/911.full.pdf+html

  4. Inhibitory effect and mechanism of acarbose combined with gymnemic acid on maltose absorption in rat intestine, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11819725

  5. Effects of Inula racemosa root and Gymnema sylvestre leaf extracts in the regulation of corticosteroid induced diabetes mellitus: involvement of thyroid hormones, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12857006

  6. Antidiabetic effect of a leaf extract from Gymnema sylvestre in non-insulin-dependent diabetes mellitus patients, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2259217

  7. ดร.ประไพภัทร คลังทรัพย์, ท่องโลกสมุนไพร, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหน้า 35-36

  8. “เชียงดา” ผักฆ่าน้ำตาล ช่วยรักษา “เบาหวาน”, http://www.ayothaya.ac.th/science/doc/article002.pdf

  9. มหัศจรรย์ผักพื้นบ้าน แถมลดน้ำตาลในเลือด, ข่าวสุขภาพ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 1 เมษายน 2553

      แต่หากจะให้ผู้ป่วยเบาหวาน ทานผักเชียงดาทุกๆวันก็เห็นทีจะเป็นไปได้ยาก จึงมีการวิจัยผักเชียงดาคุณค่าทางยาสูง (มีสาร Gymnemic Acids สูงถึง 44.92 mg/kg) ออกมาในรูปแบบชาชง เพื่อให้ทานง่าย และด้วยคุณสมบัติของชาที่มีกายภาพเป็นน้ำ ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้ทันที จึงส่งผลต่อค่าระดับน้ำตาลลดลงได้อย่างดี อีกทั้งยังช่วยเจือจาง เลือดที่ข้นหนืดให้ไหลเวียนได้ดี อาการข้างเคียงจากเบาหวาน เช่น ปัสสาวะบ่อย มือเท้าชา สายตาพร่ามัว ก็จะดีขึ้นตามลำดับ ชาเชียงดามีรสชาตหวาน ธรรมชาติจากดอกคาร์โมมายด์ ทำให้ร่างกายสดชื่น มีเรี่ยวแรง ไม่ออ่นเพลียอีกด้วย

สมุนไพรชีวา ชนิดชาชง มีส่วนผสมของ

วิธีทาน

ชาเชียงดา 1 ซอง แช่ในน้ำร้อน ดื่มแทนน้ำเปล่าได้ทั้งวัน จนกว่ารสชาติชา จะหายไป (1 ซอง สามารเติมน้ำซ้ำได้ถึง 2 ลิตร)

รับรองความปลอดภัยของข้อมูล

ข้อมูลที่ท่านกรอกจะใช้สำหรับสั่งซื้อชีวา เท่านั้น โปรดมั่นใจข้อมูลจะไม่ถูกเผยแพร่ให้สาธารณะค่ะ

แสดงความคิดเห็น...

ทวี ป.ลำปาง
Read More
ดีมากเลยครับ ชากล่องแรก ค่าน้ำตาล 167 เหลือ 90 คุณหมอตกใจเลยครับ เพราะรักษานานเเต่น้ำตาลไม่ลด
อุดม ท.กรุงเทพมหานคร
Read More
ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล น้ำตาลจาก 108 เหลือ 95 ดีใจมากครับ ยังทานอยู่ต่อเนื่อง
จิตตรี ธ.กรุงเทพมหานคร
Read More
ญาติบอกต่อมาคะ ลองกินแล้ว น้ำตาลลดลง ดีมากๆเลย หมอก็แนะนำดีชอบตรงนี้!!
ณัฐนินระยอง
Read More
กินมาหลายตัวแล้วไม่ค่อยเห็นผลเลยครับ พอมาทานตัวนี้เห็นผลดีมากอาการมือเท้าชาก็ไม่มีแล้ว
สุชาติสระบุรี
Read More
ผมพึ่งทานหมดไป 2 กล่อง ค่าน้ำตาลล่าสุด ลดเหลือ 135 จาก180 ครับ
สุณี อ.กรุงเทพมหานคร
Read More
ค่าน้ำตาลเมื่อปลายปี 63 240 ล่าสุดไปตรวจมาก 90 ดีใจมากๆ
แก้วตา ก.ราชบุรี
Read More
แต่ก่อน 179 แต่ตอนนี้เหลือ 125 ดีใจมากคะ เห็นผลจริง แถบบริการดีด้วย
ชนนพร อ.กรุงเทพมหานคร
Read More
ดีจริงๆค่ะ ทานมานานแล้วค่าน้ำตาลลดลง ประทับใจมากๆ
วันวิสา ท.ชลบุรี
Read More
ทานมาหลายกล่อง จนเป็นลูกค้าประจำแล้ว ดีจริงๆค่ะ
ขุนพล จ.นครปฐม
Read More
"ไม่มึนหัว หน้ามืด เท้าชา " เหมือนเมื่อก่อนแล้วคับ ตอนนี้กินเป็นประจำ
สุชาติสระบุรี
Read More
คุณแม่ผม เป็นเบาหวานมา2ปี รักษามานานแต่ค่าน้ำตาลไม่ดีขึ้นเลย ผมเลยลองซื้อมาให้คุณแม่ทาน กล่องแรกก็เห็นผลเลยครับ คุณแม่ดีใจมากๆ

โทร.02 123 3855

Post Views: 253