fbpx
สรรพคุณสมุนไพรผักเชียงดา 🌱
         ผักเชียงดา เป็นผักพื้นบ้านทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันอยู่ในโครงการ “อนุรักษ์พันธุกรรมพืช” ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มีชื่อเรียกต่างกันในแต่ละภูมิภาค เช่น ผักเจียงดา จินดา ผักเซ็ง ม้วนไก่ เครือจันปา เป็นต้น ภาคเหนือนิยมนำมาทานสดเคียงกับน้ำพริก ผัด หรือแกง เป็นผักที่มีรสชาติขมและหวานกำลังดี
         ผักเชียงดา เป็นที่รู้จักดีในต่างประเทศ ในชื่อว่า Gymnema หรือ Gurma ในภาษาฮินดิที่เป็นว่านักฆ่าเบาหวาน (diabetes killer) เป็นสมุนไพรท้องถิ่นของประเทศอินเดียตอน รวมถึงประเทศศรีลังกา ใช้เป็นสมุนไพรรักษา โรคเบาหวานและโรคอ้วน มานานกว่า 2000 ปี ด้วยเหตุนี้เองผักเชียงดาจึงมีงานวิจัยมากมายในต่างประเทศ แม้กระทั่งญี่ปุ่นเองที่ได้นำผักเชียงดาไปจดสิทธิบัตร ชาเบาหวาน
      ผลงานวิจัยทางเภสัชวิทยา พบว่า ผักเชียงดามีฤทธิ์ ลดระดับน้ำตาลในเลือด
โดยการทดสอบให้ผู้ที่มีสุขภาพดีทดลองดื่มชาผักเชียงดาภายใน 15 นาทีหลังจากได้รับสารละลายกลูโคส (น้ำตาล) พบว่า ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงจากตอนที่ยังไม่ได้ดื่มชาผักเชียงดา

สรรพคุณสมุนไพรผักเชียงดา

🌱 ผลงานวิจัยทางเภสัชวิทยาพบว่าผักเชียงดามีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือด
🌱 ฟื้นฟูเซลล์ตับและตับอ่อน ให้ผลิตอินซูลินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
🌱 ป้องกันการดูดซึมน้ำตาลของเซลล์ ใบผักเชียงดาประกอบด้วยโมเลกุลไกลโคไซด์ที่มีชื่อเรียกว่า “จิมนิมิก แอซิด” ที่ไปขัดขวางตัวรับน้ำตาลบนลิ้น นอกจากนี้ “จิมนิมิก แอซิด” มีโครงสร้างคล้ายน้ำตาลกลูโคส จะเข้าไปจับกับตัวรับที่ลำไส้แทนโมเลกุลของน้ำตาลกลูโคส และช่วยสกัดกั้นน้ำตาลตัวจริงเข้าสู่ร่างกายได้
🌱 ประเทศญี่ปุ่นนำผักพื้นบ้านชนิดนี้ของเราไปจดสิทธิบัตรในการผลิตชาผักเชียงดาเพื่อใช้ดื่มบำรุงสุขภาพและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน
🌱 ฟื้นฟูเบต้าเซลล์ในตับอ่อน
🌱 บำรุงตับอ่อน ไม่ให้เสื่อมหรืออักเสบ

งานวิจัยผักเชียงดา

     เมื่อทดลองวางใบผักเชียงดาลงบนลิ้นจะทำให้การรับรู้ถึงความหวานจากน้ำตาลลดลงจากเดิมเป็นเวลานานกว่าสองชั่วโมง สาเหตุมาจากในใบผักเชียงดาประกอบด้วยโมเลกุลไกลโคไซด์ที่มีชื่อเรียกว่า “จิมนิมิก แอซิด” ที่ไปขัดขวางตัวรับน้ำตาลบนลิ้น   นอกจากนั้นยังพบว่าทำงานได้ดีร่วมกับยาลดการดูดซึมอาหาร Acarbose ช่วยลดการเคลื่อนย้ายโมเลกุลน้ำตาลมอลโทสในลำไส้
      ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับสารสเตียรอยด์ชนิดคอร์ติโคจะมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นและควบคุมไม่ได้ อันเนื่องมาจากสารสเตียรอยด์ดังกล่าวไปกระตุ้นการสร้างกลูโคสในกระแสเลือด  อย่างไรก็ดีผลงานวิจัยชี้ว่าสารสกัดของใบผักเชียงดาส่งผลให้มีการปรับปรุงภาวะระดับน้ำตาลในเลือด โดยไปยับยั้งฮอร์โมนที่กระตุ้นการสร้างโมเลกุลกลูโคสในตับ จึงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง และยังระบุว่าผักเชียงดาจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากทำงานร่วมกับรากของพืชพื้นเมืองของอินเดียที่ชื่อ Inula racemosa
       เพื่อเป็นการสนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับการปรับลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานประเภทที่สอง จึงให้สารสกัดจากใบผักเชียงดาแก่ผู้ป่วยอาสาสมัครอย่างต่อเนื่อง 18-20 เดือนร่วมกับยาปฏิชีวนะ พบว่าระดับน้ำตาลกลูโคสและฮีโมโกลบินและพลาสม่าโปรตีนที่จับกับกลูโคส (glycosylated haemoglobin and glycosylated plasma proteins) ในผู้ป่วยลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และยังสามารถลดระดับยาปฏิชีวนะที่ให้ผู้ป่วยลงได้อีกด้วย ทั้งนี้ผู้ป่วย 5 ใน 22 คน สามารถหยุดทานยาปฏิชีวนะได้และคงระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยสารสกัดจากใบผักเชียงดา   
        นักวิจัยประจำมหาวิทยาลัย Nippon Veterinary and Animal Science ของประเทศญี่ปุ่นได้ใช้เทคโนโลยีจำลองสูตรโครงสร้างของสารออกฤทธิ์ตามธรรมชาติในใบผักเชียงดา และทดลองใช้สารดังกล่าวกับสัตว์ทดลอง พบว่าสามารถลดปริมาณน้ำตาลในกระแสเลือดลงได้ ในท้ายที่สุดประเทศญี่ปุ่นนำผักพื้นบ้านชนิดนี้ของเราไปจดสิทธิบัตรในการผลิตชาผักเชียงดาเพื่อใช้ดื่มบำรุงสุขภาพและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน
       ผลการวิจัยบ่งชี้ว่าสารสกัดจากใบผักเชียงดากระตุ้นปริมาณแคลเซียมในเซลล์และการหลั่งอินซูลินในเบต้าเซลล์ของมนุษย์ ทั้งยังเป็นตัวกลางในการกระตุ้นการหลั่งสารอินซูลินสำหรับโรคเบาหวานประเภทที่สอง งานวิจัยอีกชิ้นตั้งข้อสังเกตว่าอาจเกิดจากการสร้างเบต้าเซลล์ขึ้นมาใหม่ในตับอ่อน เนื่องจากการทดลองให้สารพิษทำลายเบต้าเซลล์ในสัตว์ทดลองและพบว่าสัตว์ที่ได้รับผักเชียงดามีระดับน้ำตาลในเลือดและระดับอินซูลินกลับมาเป็นปกติ นอกจากนี้ยังมีจำนวนเบต้าเซลล์เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย จึงมีความน่าเชื่อมั่นที่ว่าสารออกฤทธิ์ในผักเชียงดามีประสิทธิภาพช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานทั้งประเภทที่หนึ่งและสอง
       เมื่อผลการทดลองมากมายเกี่ยวกับการปรับลดระดับน้ำตาลด้วยสารออกฤทธิ์ในใบผักเชียงดาเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายแล้ว จึงมีการทดลองประสิทธิภาพของกรดจิมนิมิกกับกรดไขมันโอเลอิกได้ผลว่าได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจเช่นกัน ผักเชียงดาช่วยยับยั้งการดูดซึมของน้ำตาลทำให้น้ำตาลส่วนเกินไม่เปลี่ยนเป็นไขมันสะสมในร่างกาย จึงมีผู้ควบคุมน้ำหนักหลายท่านบริโภคผักเชียงดาแปรรูปอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนักและสุขภาพที่ดี
   ใบผักเชียงดาให้สารเบต้าแคโรทีนในปริมาณที่สูงมาก ซึ่งสารดังกล่าวช่วยบำรุงสายตา ควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติ เป็นสารต้านปฏิกิริยา
  ออกซิเดชั่น กำจัดอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็งตับ มะเร็งในกระเพาะอาหาร โรคเส้นเลือดหัวใจอุดตัน
  การศึกษาเภสัชวิทยาระบุว่าสารซาโปนินที่พบในใบผักเชียงดานอกจากจะมีฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมและลดระดับน้ำตาลในลำไส้แล้วยังสามารถป้องกันการทำลายดีเอ็นเอในเซลล์เลือดขาวมนุษย์ชนิด lymphoblastoids ได้อีกด้วย
  กลุ่มสันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์ผลิตและจัดจำหน่ายชาผักเชียงดาเชียงดาแคปซูลที่ผลิตในสถานที่ผลิตอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย ได้รับการรับรองมาตรฐานอย. ฮาลาล GMP และออร์แกนิคสำหรับการแปรรูปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 1. รพงษ์ เบศรภิญโญวงศ์, ผักเชียงดา, พฤษภาคม 2556, http://www.chulapedia.chula.ac.th/index.php/ผักเชียงดา
 2. Gurma, http://www.flowersofindia.net/catalog/slides/Gurmar.html
 3. Differential Gurmarin Suppression of Sweet Taste Responses in Rat Solitary Nucleus Neurons, เมษายน 2546, http://jn.physiology.org/content/90/2/911.full.pdf+html
 4. Inhibitory effect and mechanism of acarbose combined with gymnemic acid on maltose absorption in rat intestine, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11819725
 5. Effects of Inula racemosa root and Gymnema sylvestre leaf extracts in the regulation of corticosteroid induced diabetes mellitus: involvement of thyroid hormones, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12857006
 6. Antidiabetic effect of a leaf extract from Gymnema sylvestre in non-insulin-dependent diabetes mellitus patients, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2259217
 7. ดร.ประไพภัทร คลังทรัพย์, ท่องโลกสมุนไพร, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหน้า 35-36
 8. “เชียงดา” ผักฆ่าน้ำตาล ช่วยรักษา “เบาหวาน”, http://www.ayothaya.ac.th/science/doc/article002.pdf
 9. มหัศจรรย์ผักพื้นบ้าน แถมลดน้ำตาลในเลือด, ข่าวสุขภาพ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 1 เมษายน 2553

สมุนไพรชีวา ชนิดชาชง มีส่วนผสมของ

สมุนไพรผักเชียงดาออร์แกนิค คำถามที่พบบ่อย

      ชีวา คือ สมุนไพรที่ผลิตจากผักเชียงดาออร์แกนิค ผักเชียงดา ได้รับการวิจัยรับรองจากหลายสถาบันทั่วโลก ว่ามีสารสำคัญ Gymnemic Acids (จิมเนมิค แอซิด) ที่สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้

      ชีวา คือ สมุนไพรที่ผลิตจากผักเชียงดาออร์แกนิค ผักเชียงดา ได้รับการวิจัยรับรองจากหลายสถาบันทั่วโลก ว่ามีสารสำคัญ Gymnemic Acids (จิมเนมิค แอซิด) ที่สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้

      ชีวา คือ สมุนไพรที่ผลิตจากผักเชียงดาออร์แกนิค ผักเชียงดา ได้รับการวิจัยรับรองจากหลายสถาบันทั่วโลก ว่ามีสารสำคัญ Gymnemic Acids (จิมเนมิค แอซิด) ที่สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้

1.ผู้ที่มีปัญหาระดับน้ำตาลในเลือดสูง

2.ผู้ทีมีอาการแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน เช่น ปัสสาวะบ่อย มือเท้าชา สายตาพร่ามัว แผลหายช้า หรือ เหนื่อยง่ายไม่มีแรง

3.ผู้ที่ทานยาเคมีเป็นเวลานาน ที่ก่อให้เกิดการสะสมในร่างกาย อันมีผลเสียต่อ ไต ในอนาคต ชีวา เป็นสมุนไพรออร์แกนิค จึงตอบโจทย์นี้ได้เป็นอย่างดี

รู้หรือไม่ว่า ผู้ป่วยเบาหวาน ที่ทานยาเป็นเวลานาน ก่อให้เกิดโรคไตตามมาสูงเป็นอันดับ 1 และต้องเสียค่าฟอกไต ค่ารักษาหนักกว่าเบาหวานเสียอีก 

ชีวาผลิตจากผักเชียงดาออร์แกนิค (ออร์แกนิคคือปลอดจากสารเคมีที่อันตรายต่อ คน สัตว์ สิ่งแวดล้อม) จากไร่วิสาหกิจชุมชน ผ่านการตรวจสอบคุณภาพดิน น้ำ กระบวนการเพาะปลูก โดย Organic USDA จากสหรัฐอเมริกา ทุกๆปี จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อร่างกาย ไม่เกิดเคมีสะสมในร่างกาย สามารถทานระยะยาวเพื่อควบคุมระดับน้ำตาล เหมาะกับผู้ที่เป็นเบาหวานที่สุด

นอกจากชีวาจะเป็น ออร์แกนิค ปลอดภัยต่อร่างกายแล้ว ผักเชียงดาของชีวา ทุกๆ แคปซูล ยังได้รับการตรวจสอบให้มีคุณค่าทางยา ตรงตามมาตรฐานงานวิจัยรับรองทุกแคปซูล (44.920 mg/kg) จึงเป็นที่มีของผลลัพธ์ที่ดีชัดเจน ตลอด 7 ปี ที่ชีวาดูแลลูกค้าเบาหวานมา

 • ลดระดับน้ำตาลในเลือด
 • เลือดไหลเวียนได้ดี
 • ลดอาการข้างเคียงแทรกซ้อนที่เกิดจากเบาหวาน
 • สดชื่น มีแรง

ชีวาชนิดแคปซูล ประกอบด้วย

 • ผงเชียงดาอบแห้ง ปลอดสารพิษ คุณค่าทางยาสูง
 • อบเชย

ชีวาชนิดชาชง ประกอบด้วย

 • ผงเชียงดาอบแห้ง ปลอดสารพิษ คุณค่าทางยาสูง
 • ดอกคาร์โมมายด์


มาตรฐานการรับรอง คือ ตัวช่วยยืนยันถึงคุณภาพในในด้านต่างๆของสินค้า ชีวา ก็เช่นกัน

 • ได้รับมาตรฐาน OneCert โดย USDA Organic
 • ได้รับมาตรฐาน OneCert โดย OneCert International
 • ได้รับมาตรฐานการผลิต GMP
 • ได้รับเครื่องหมายรับรอง “ฮาลาล” โดย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เลขที่รับรอง กอท. ฮล. 10 L381 002 08 63
 • ขึ้นทะเบียน อ.ย. เลขที่ 50-1-02254-5-0006

โรคเบาหวาน เราเข้าใจดีว่าไม่หายขาด แต่ก็สามารถควบคุมได้ ลูกค้าชีวาส่วนใหญ่เมื่อค่าน้ำตาลดีขึ้นแล้วก็จะปรับขนาดการทานลดลง อาจจะทานแค่เคปซูลวันละ 2 เม็ด หรือ ชาวันละซอง พร้อมกับควบคุมอาหาร เท่านั้นก็สามารถคุมระดับน้ำตาลได้อย่างต่อเนื่อง

ในเรื่องของการเห็นผล โดยทั่วไปเมื่อทานชีวา ในสัปดาห์แรก ค่าน้ำตาลก็จะค่อยๆลดลง ทานอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับควบคุมอาหาร ค่าน้ำตาลก็จะสมดุล จากนั้นก็ลดการทานลงเพื่อควบคุมค่าน้ำตาลไว้ก็เพียงพอ ซึ่งผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล

 

ชีวา จัดส่งทุกวันทำการ รอบ 13.00 น.
หากลูกค้าสั่งซื้อ สั่งซื้อก่อน 13.00 น. จะได้รับสินค้า ภายใน 1-2 วันทำการ

สั่งซื้อ การชำระเงิน มี 3 รูปแบบค่ะ
1.ชำระเงินปลายทาง เก็บเงินหน้าบ้านหรือบริษัทได้เลย
2.โอนชำระผ่านอินเตอร์เน็ตแบงกิ้ง หรือ ตู้เอทีเอ็ม
3.ชำระผ่านบัตรเครดิต

ติดต่อสั่งซื้อกดที่ปุ่ม ไลน์ ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

สมุนไพรชีวาออร์แกนิค ชนิดชาชง

พิสูจน์ผลลัพธ์จริงเหมือนคุณป้าท่านนี้

ชีวา ร่วมออกบูธกับโรงพยาบาลชั้นนำต่างๆมากมาย

โปรโมชั่นพิเศษวันนี้

ซื้อ 3 แถม 1

(เฉลี่ยซองละ 37 บาท ทานได้ถึง เดือนกว่า)

ชีวา 1 กล่อง
สั่งซื้อแล้ว 26%
ชีวา 2 กล่อง
สั่งซื้อแล้ว 14%
ชีวา 3 แถม 1
สั่งซื้อแล้ว 41%
ชีวา พร้อมชุดเครื่องตรวจน้ำตาล
สั่งซื้อแล้ว 19%

โปรโมชั่นนี้ เหลือเวลาเพียง

ชั่วโมง
นาที
วินาที

รับรองความปลอดภัยของข้อมูล

ข้อมูลที่ท่านกรอกจะใช้สำหรับสั่งซื้อชีวา เท่านั้น โปรดมั่นใจข้อมูลจะไม่ถูกเผยแพร่ให้สาธารณะค่ะ

โทร.02 123 3855

0
มีผู้ส่งข้อมูลแล้วทั้งหมด
Post Views: 532